Національна асоціація військових адвокатів України за статусом є всеукраїнською недержавною, некомерційною, неприбутковою організацією, яка об’єднує адвокатів України які, практикують в галузі військового права, і вона створена на засадах професійної належності задля сприяння розвитку та зміцнення інституту військової адвокатури в Україні, а також підвищення різня правової допомоги, що надається адвокатами, ролі та авторитету адвокатури в суспільстві, захисту прав і законних інтересів членів Організації. Проект базується на платформі реалізації адвокатами пілотного проекту системи “Pro Bono” – «Адвокати ЗСУ».

Євгенія Рябека

“Наразі ми маємо осередки у 15 областях України і декларуємо, як основні принципи своєї діяльності: верховенство права; пріоритет суспільних інтересів; аполітичність; законність; незалежність; демократичність; прозорість та відкритість; самостійність; професіоналізм; рівноправність; виборність та підзвітність органів організації; гласність та публічність; обов’язковість для виконання рішень органів організації ; заборона втручання органів організації у професійну діяльність адвоката.” – сказала на прес-конференції Голова організації – Євгенія Рябека

Така система вже давно функціонує в юстиціях зарубіжних країн. “Військовий адвокат виконує багато з тих самих обов’язків, що і його цивільний колега. Різниця в тому, що адвокат працює на та з військовослужбовцями. Кожна філія Збройних сил у Сполучених Штатах має свою власну Генеральну службу судді-адвоката, що означає, що людина може стати юристом армії, морської піхоти, військово-повітряних сил чи військово-морського флоту. Юристи збройних сил беруть участь у військових судових справах, але вони також надають інші види послуг військовослужбовцям, включаючи надання консультацій з питань сімейного права.” – зазначив Радник Голови Національної асоціаціюї військових адвокатів – Сергій Крижанівський. “Люди, які працюють в армії як юрисконсульти, проходять ту ж підготовку, що й цивільні юристи. Вони виконують вимоги стати

Сергій Крижанівський

юристом, перш ніж вступити на військову службу, де вони зацікавлені служити. Майбутній військовий юрист закінчує бакалаврат, пише вступний іспит до юридичної школи (LSAT) і вступає до юридичної школи. Він чи вона вивчає кримінальне право, договірне право, сімейне право, цивільний процес, правопорушення та інші теми у юридичній школі.” – підсумував Крижанівський

Про тему освіти для адвокатів із отриманням другого диплому з військовим званням, говорили вже на прес-конференції і вирішити цю проблему пропонувалося на базі Податкового Університету в Ірпені.

За словами організаторів, основною метою є об’єднання українських адвокатів які працюють в галузі військового права для сприяння розвитку та зміцнення інституту військової адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами уже зараз. Оскільки, за словами, Євгенії Рябеки, організація вже працює, вже здійснює захист і військовослужбовців і цивільних, які потрапили у складні життєві обставини, в результаті російської агресії в Україні.