У Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті відбулася довгоочікувана  презентація нової книги «Руська Унійна (Греко-Католицька) церква кінця XVI – початку ХІХ століття у постатях: Словник». Про це повідомляє «Вісник Переяславщини». Авторами книги є відомі науковці: декан філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор історичних наук  Василь Балух та ректор Переяслав-Хмельницького педуніверситету, доктор історичних наук, академік  Віктор Коцур.

У запропонованому словнику проаналізовано життєвий і творчий шлях 100 творців, захисників і прихильників Руської Унійної греко-католицької церкви від Берестейської унії 1596 року до утворення Галицької митрополії на Правобережній Україні (1807 року) та ліквідації Церкви Полоцьким собором 1839 року на Лівобережжі. У книзі представлено основну літературу про видатних унійних інтелектуалів та ілюстрації, що увиразнюють їхню діяльність.

На презентацію книги зібралися активні студенти, науковці, викладачі університету та небайдужі жителі міста. Розповідаючи про видання ректор університету Віктор Коцур зазначив, що в умовах соціально-політичних і міжнародних глобальних викликів ХХІ століття, для України саме актуалізується проблематика релігійного життя минулих епох, яка пояснює сутнісні аспекти сучасних вимірів нашого повсякдення. Як відзначали першоієрархи Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький і Любомир Гузар, Берестейська унія 1596 року стала невід’ємною частиною національного і культурного життя і була лише на користь українському народу. Через греко-католицьку церкву українці також отримали вільний доступ до джерел гуманістичної культури незалежно від Польщі, що певною мірою зупиняло полонізацію українського народу, надавало йому духовного порятунку.

Історія розвитку греко-католицької церкви вказує на відсутність у ній самоізоляції та збереження київських традицій в українському християнстві. Особливо це було важливо в умовах посилення експанційного впливу московського православ’я.

Можна сказати, що Берестейська унія була своєрідним способом порятунку української нації та зіграла значну роль, сформувавши українську національну церкву.

Оскільки сьогодні Україна перебуває на порозі об’єднання православних церков і утворення єдиної  помісної церкви, досвід релігійного життя минулих епох надзвичайно важливий.

У свою чергу декан філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету Василь Балух більш детально ознайомив гостей зібрання з історією становлення Руської Унійної греко-католицької церкви через аналіз життя видатних і маловідомих діячів церкви, які представлені у словнику.

Він відзначив також, що, напевно, в жодному університеті не буває стільки  презентацій книг, як у Переяслав-Хмельницькому. Зокрема співавтори тільки у 2018 році презентують в альма-матер вже друге видання.

Презентація книги завершилась її обговоренням. Свої думки про словник висловили перші її читачі – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури України Валентина Молоткіна, доктор історичних наук, доцент, завідуюча кафедри документознавства Інна Демуз, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України Оксана  Тарапон. Всі вони відзначили високий рівень видання, його змістове та поліграфічне оформлення, і важливість для українського наукового світу.

Особливої уваги і позитивної оцінки заслуговує надзвичайно глибока бібліографічна база видання, яка аргументовано підтверджує об’єктивність дослідження і розширює наукову основу дослідження історії української греко-католицької церкви, значна частина якої є маловідома.

Книгу-словник надруковано у видавництві Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича накладом 300 примірників.