Усього в Україні, станом на 2024 рік налічується близько 170 державних закладів вищої освіти. Мережа ЗВО України – це складна система закладів різних рівнів, форм власності та підпорядкування, які розташовані по всій території України. Науковці, досліджуючи цю тему вважають, що нині існує «невиправдана насиченість» вищими навчальними закладами університетського рівня. Тому реформа вищої освіти була неминучою.

 Відповідно до проєкту Закону України «Про вищу освіту» нерентабельні державні ЗВО будуть об’єднувати чи-то приєднувати до потужних університетів з розгалуженою мережею. Однак, не все так просто з подібним реформуванням…

Питання діяльності саме містоутворюючих ЗВО, в розрізі реформи, піднімали й на засіданні Громадської організації «Спілка ректорів закладів вищої освіти України», за участі Міністра освіти і науки Оксена Лісового, представників Офісу Президента та Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, що відбулося у лютому 2024 року. У виступі зазначалося, що є шість ЗВО, які мають населення до 100 тис. осіб і є містоутворюючими: Острог (14800 тис.чол.) – Національний університет «Острозька академія» з контингентом здобувачів освіти 3088 осіб, Глухів (35800 тис.чол.) – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2263 здобувачів, Дрогобич (75000 тис.чол.) – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 4575 здобувачів, Ізмаїл (71000 тис.чол.) – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 3500 студентів, Ніжин (68000 тис.чол.) – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2330 здобувачів освіти й Переяслав (27000 тисв.чол.) – Університет Григорія Сковороди в Переяславі, станом на грудень 2023 року налічує 7124 студентів. Проаналізувавши офіційні статистичні дані, УГСП займає першу позицію з рентабельності у співвідношенні кількість населення/здобувачі освіти.

Що ж таке «містоутворюючий заклад»?

Відповідно до Наказу Міністерства економіки України, датованим 2009 роком, містоутворюючі підприємстваце підприємства в містах обласного або  районного  підпорядкування,  кількість  працівників  яких  (з урахуванням членів їх сімей) становить не менше половини населення адміністративно-територіальної одиниці,  на  території  якої вони розташовані.

Університет Григорія Сковороди в Переяславі має містоутворююче значення для міста, адже відповідно до статистичних даних на початок 2024 року в Переяславській громаді проживає 33 тис.284 особи, в місті близько 28 тис.осіб. Контингент студентів, станом на 2023-2024 роки становить 7124 особи, відповідно до штатного розпису в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі працює понад 600 осіб. Тобто якщо звернутися до визначення «містоутворююча установа/підприємство», то УГСП є таким для міста.

У розрізі питання містоутворення, важливою складовою є й наповнюваність бюджету через сплату ПДФО. УГСП лише за минулий рік сплатило до бюджету громади понад 17 млн. грн з близько 142 млн. загальної суми податку.

Віталій Коцур. Ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі. Фотоархів газети “Нова Доба”. 2019 рік. Фото: Олег Спорников

Та все ж поняття «містоутворюючий» можна розглядати й з іншого боку, а саме як такий, що творить місто. Тож у цьому питанні Університет Григорія Сковороди в Переяславі займає одне з чільних місць, адже бере участь чи не в усіх важливих процесах життєдіяльності міста: соціально-економічна сфера, освітянська, культурна, соціально-психологічна, спортивна тощо. В умовах воєнного стану Університет Григорія Сковороди в Переяславі не зупиняв навчального процесу на тривалий час, а відразу адаптувався до нових умов надання якісної освіти, забезпечивши своїх здобувачів укриттям, яке оснащене, відповідно всіх норм та вимог.

Нині ж велика увага приділяється програмі безбар’єрності та соціально-психологічній реабілітації, доступності надання освітніх послуг для всіх соціальних категорій людей.

Окрім містоутворюючої місії, Університет Григорія Сковороди в Переяславі має й велике історичне значення, бо ж його існування пов’язують ще із заснування Переяславського колегіуму, а це перша половина XVIII століття (1738 рік).

Шлях же Переяславського закладу вищої освіти у незалежній Україні почався у 1993 році, коли створився Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди, який у лютому 2002 року отримує статус «університету». У 2021 році, у зв’язку з поверненням місту історичної назви Переяслав, заклад вищої освіти змінив свій статут, став класичним і отримав офіційну назву – Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

УГСП відіграє важливу містоутворюючу роль в громаді, значно впливає на соціально-економічний розвиток міста, допомагає займати лідируючі позиції серед інших громад Київщини.

Ольга Коломієць