Враховуючи пряму та опосередковану загрози від зміни клімату, Європейський Союз запускає у 2019 році нову регіональну ініціативу EU4Climate, яка спрямована на підтримку шести країн Східного партнерства (Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіки Молдова та України) у створенні та впровадженні кліматичних політик, які базуватимуться на зобов’язаннях країн відповідно до Паризької кліматичної угоди, угодах про асоціацію та партнерство з ЄС, політичної ініціативи Східного партнерства «20 ключових завдань на період до 2020 року» (зокрема, результатах 15 та 16, які стосуються кліматичних змін) та Порядку денного ООН у сфері сталого розвитку до 2030 року (зокрема, цілі сталого розвитку 13 «Боротьба зі зміною клімату»). Проект фінансується Європейським Союзом та впроваджується Програмою розвитку ООН. – повідомляє Фундація “Чинність закону”

Національний запуск ініціативи в Україні надав можливість представникам влади та різних груп зацікавлених сторін обговорити пріоритети та наступні кроки щодо впровадження EU4Climate в Україні до 2022 року. З загальним фінансуванням у розмірі 1,13 млн євро для України на період з 2019 до 2022 рр., проект сприятиме розробці плану впровадження та дорожньої карти для національно-визначеного внеску (НВВ) до Паризької угоди, який відображає зусилля країни щодо скорочення національних викидів та адаптації до впливу кліматичних змін, а також національного та секторального адаптаційного плану для України. Він також сприятиме приведенню українського законодавства у сфері зміни клімату у відповідність до європейських норм, врахуванню проблематики кліматичних змін у політичній сфері та реалізації Стратегії низьковуглецевого розвитку в Україні, прийнятої у 2018 році.

«ЄС має більш ніж двадцятирічний досвід розробки, впровадження та підтримки кліматичної політики в країні та за кордоном. У ЄС нам вдалося розірвати зв’язок між викидами та процесами економічного зростання: викиди парникових газів в ЄС знизилися на 22% у 1990-2017 роках, тоді як загальний ВВП зріс на 58%. Технологічні зміни та інновації сприяли скороченню цих викидів. Угода про асоціацію між Україною та ЄС враховує політику енергетичного переходу та декарбонізації, що дозволить Україні перейти до низьковуглецевої економіки», – сказав Йоганнес БАУР, керівник відділу Представництва ЄС в Україні.

«ПРООН як наймасштабніший у системі ООН виконавець ініціатив, що націлені на пом’якшення кліматичних змін, співпрацює з країнами задля втілення в життя їхніх кліматичних цілей. Базуючись на попередньому успішному досвіді та передовій практиці проекту Clima East, який фінансувався ЄС, ПРООН допоможе визначити підходи до протидії змінам клімату та адаптації до них, щоб посилити потенціал партнерів, скоротити викиди парникових газів та пом’якшити наслідки зміни клімату в межах реалізації проекту EU4Climate в Україні», – сказав Армен ГРИГОРЯН, лідер команди з питань клімату та стійкості до катастроф Регіонального Хабу ПРООН у Стамбулі.

«Україна активно долучалася до заходів протидії змінам клімату і була однією з перших країн, які ратифікували Паризьку угоду. Уряд працював над розробкою національної політики у сфері зміни клімату, в результаті чого прийнято Концепцію реалізації державної кліматичної політики у сфері зміни клімату до 2030 року, розроблено та представлено Стратегію низьковуглецевого розвитку до 2050 року, схвалено Енергетичну стратегію та здійснено низку інших заходів. Підтримка міжнародних партнерів, зокрема ЄС та ПРООН, відіграла вирішальну роль у цих досягненнях. Ми вітаємо запуск проекту EU4Climate, який буде спиратися на те, що було досягнуто у сфері кліматичної політики до сьогодні, і займатиметься вирішенням нових потреб, пов’язаних із розробкою стратегії адаптації до змін клімату в Україні», – сказав Микола КУЗЬО, заступник Міністра екології та природних ресурсів України.

EU4Climate базується на попередньому досвіді впровадження подібних ініціатив (зокрема програмі Clima East) та поточних проектах, партнерствах та ініціативах, а також на експертизі ЄС та ПРООН у процесі розробки та впровадження кліматичної політики на регіональному і національному рівнях. Новий проект дозволить країнам-учасницям застосовувати різноманітні заходи з пом’якшення та адаптації до зміни клімату заради досягнення скорочення викидів парникових газів та ефективної боротьби з наслідками кліматичних змін.

Довідкова інформація:

Проект EU4Climate фінансується Європейським Союзом і впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН). Проект буде реалізовуватись з 2019 до 2022 ріки із загальним бюджетом 8,8 млн євро і здійснюватиме підтримку шести країн Східного партнера у розробці та впровадженні кліматичних політик.

За додатковою інформацією звертайтеся до Юлії Самусь, спеціалістки з комунікацій ПРООН, yuliia.samus@undp.org або за телефоном +38 097 139 14 75