Вишгород у часи Київської Русі був потужним гончарним центром, у якому діяли 250-300 гончарних горнів, а посуд ішов навіть до княжих дворів. Під час будівництва Вишгорода як сучасного міста енергетиків було знайдено багато гончарних горнів, які, на жаль, не збереглися – тодішня влада, вочевидь, вважала, що нове будівництво важливіше, ніж збереження історичних цінностей. З усіх досі знайдених печей для випалювання кераміки збереглася лише одна. До речі, це єдиний у Східній Європі збережений гончарний горн ХІ ст. Він і дав початок відкриттю у 2006 року музею давньоруського гончарства як одного з підрозділів Вишгородського історико-культурного заповідника.

А не так давно на території музею було зроблено ще одне відкриття – знайдено   фундамент помешкання давньоруського гончара. Безумовно, об’єкт потребує подальшого дослідження. І ось зараз почалися його розкопки. Вони проводяться під академічним наглядом Інституту археології НАН України, Вишгородською археологічною експедицією, очолюваною Дмитром Бібіковим, також роботи ведуть науковий співробітник Дмитро Дяченко та працівники архітектурно-археологічної експедиції НАН України Антон Кучерін та Валерій Кайстрюков. Втім, до розкопок долучились не лише археологи, а всі наукові співробітники ВІКЗ, разом з його директором, кандидатом історичних наук Владою Литовченко. Вона зауважує, що робота над  відновленням житла гончара насамперед є дуже важливою справою в дослідницькому плані, адже може дати нові відомості про життя, побут, соціальний статус тощо тодішніх ремісників. А також це буде новий археологічний об‘єкт у Вишгороді, який зацікавить і жителів міста, зокрема, молоде покоління, і численних туристів історією міста і його давніх ремесел. А отже – дасть поштовх популяризації й сучасного Вишгорода як непересічного історичного центру.