З 1 січня 2019 року в Україні почала діяти соціальна програма «муніципальна няня». З її допомогою уряд може відшкодувати батькам частину зарплати няні, яка здійснює догляд за  дітьми віком до трьох років.

Хто може стати «муніципальною нянею»?

Муніципальна няня- це будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка може надавати послуги няні, з якою укладено угоду або договір про догляд за дитиною до трьох років. Тобто це няня, яка надає послуги відповідно до договору, декларує свої доходи, а також платить податки.

Хто має право на послуги «муніципальної няні»?

Право на “муніципальну няню” мають батьки або опікуни дітей до трьох років, які уклали офіційну угоду з нянею.

Компенсацію послуг няні не можуть отримувати сім’ї, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, та прийомні батьки, якщо вони вже отримують грошову допомогу від держави.

Компенсація за послуги няні не скасовує декретні виплати та відпустку по догляду за дитиною. Також залишаються інші соціальні пільги та виплати, які отримує родина.

Як скористатися послугою?

Право на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали у письмовій формі договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею.

У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.

Для отримання компенсації послуги “муніципальна няня” отримувач послуги “муніципальна няня” протягом місяця після укладення договору подає в орган соцзахисту:

– заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня” (зразок заяви надається в органі соцзахисту);

– заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку (зразок заяви надається в органі соцзахисту);

– договір  між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею (копія та оригінал договору);

– документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка, тощо).

До заяви додаються копії документів:

– свідоцтва про народження дитини (копія та оригінал);

– паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації (копія та оригінал);

– документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” (копія та оригінал);

– рішення районної, держадміністрації або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Як дізнатися про отримання послуги «муніципальна няня»?

Рішення про призначення компенсації в рамках послуги «муніципальна няня» приймається протягом 10-ти робочих днів із дати надходження всього комплекту необхідних документів.

Інформування отримувача послуги «Муніципальна няня» щодо прийнятого рішення про призначення відповідної компенсації здійснюється протягом 3-х робочих днів після прийняття цього рішення.

Як компенсуються кошти?

Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюється щомісячно на підставі поданих отримувачем послуги “муніципальна няня” документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”.

Щоб отримати компенсацію, батькам чи опікунам щомісяця до 5 числа потрібно надавати в орган соцзахисту докази оплати послуг няні. Виплати проводяться щомісяця на той рахунок, який був вказаний у пакеті документів.

У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” припиняється.

Після подання документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги “муніципальна няня”.

Компенсацію виплачують на той період, на який було укладено договір із муніципальною нянею. Якщо договір розривають достроково, батьки зобов’язані повідомити про це орган соцзахисту протягом одного робочого дня.

Виплата компенсації також припиняється у разі переїзду батьків або якщо няня завершує свою діяльність.

Якщо у Вас або Ваших родичів наявний цивільний або адміністративний спір, то консультацією професійного юриста, складенням юридичних документів, а за необхідності представництвом інтересів адвокатом, Ви можете скористатися у найближчому пункті доступу до безоплатної правової допомоги

 

 

Авторка: Заступниця директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві –
ТЕТЯНА Городенська