Президентський грант отримала 35 –річна жителька міста Переяслав-Хмельницький Демуз Інна Олександрівна

Про це йдеться на офіційному сайті Президента.

Інна Демуз  1983 року народження, доктор історичних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Президентський грант отримала  для проведення дослідження “Український націотворчий проект П.Стебницького (1862–1923 рр.).

Інна Демуз – історик, у 2004 р. закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди й отримала диплом бакалавра, здобувши кваліфікацію вчителя історії і правознавства;

у 2005 р. закінчила магістратуру Переяслав- Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію викладача історичних дисциплін.

У 2010 р. отримала диплом про перепідготовку (присвоєно кваліфікацію «Соціальний педагог, практичний психолог у закладах освіти»).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти IIIIV рівнів акредитації більше 7 років. Має кількарічний досвід викладання циклу педагогічних дисциплін на кафедрі загальної та соціальної педагогіки, а також циклу історичних – на кафедрі історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Українське питання в Російській імперії на початку ХХ ст.: історіографія» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).

У 2015 р. – докторську дисертацію на тему «Наукові товариства на теренах України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: історіографія» за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. У 2014 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі історії та культури України.

Виконувала обов’язки заступника декана історичного факультету з виробничих питань. На сьогоднішній день є заступником голови науково- методичної ради університету.