Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №3275 спрямований на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Так, Закон надає право держпідприємствам, які є одночасно виробниками спирту та дезінфекційних засобів використовувати вироблений ними спирт етиловий денатурований для виробництва дезінфекційних засобів без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту етилового на лінії виробництва. Але тільки за умови обладнання кожного місця відпуску дезінфекційних засобів засобами обліку виробленої продукції, що відповідають вимогам законодавства та мають позитивний результат повірки або оцінки відповідності, проведені відповідно до законодавства.

Також документ передбачає допомогу по частковому безробіттю.

Що таке часткове безробіття?

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України №103 від 07.03.2013 часткове безробіття – це вимушене тимчасове скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції з причин економічного, технологічного і структурного характеру без припинення трудових відносин.

Хто має право на допомогу з часткового безробіття?

Право на допомогу з часткового безробіття мають застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, працювали не менше шести календарних місяців, сплачували страхові внески та у яких скорочення тривалості робочого часу становить 50 і більше відсотків на місяць.

Також у разі, коли роботодавцем вживаються заходи щодо профілактики та запобігання поширенню епідемії на виконання відповідного рішення обласної державної адміністрації, право на допомогу по частковому безробіттю мають усі застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини.

Ким та у якому випадку надається допомога з часткового безробіття?

Згідно із законом, допомогу по частковому безробіттю надає територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Така допомога надаватиметься застрахованим особам у випадку втрати ними частини заробітної плати у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин у разі, коли:

 • зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (структурний підрозділ підприємства, у якому здійснюються всі етапи технологічного процесу з виробництва певного виду продукції у межах такого підрозділу), що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, не залежить від працівників та роботодавця, охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, у яких скорочення робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць;
 • зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу працівників є вимушеним, оскільки вичерпано всі можливі заходи запобігання йому, що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та виборним органом профспілкової організації, з якою укладено колективний договір, за результатами консультацій між ними. Або ж роботодавцем вживаються заходи щодо профілактики та запобігання поширенню епідемії на виконання відповідного рішення місцевої державної адміністрації.

Важливо, що про можливе зупинення (скорочення) виробництва роботодавець зобов’язаний повідомляти територіальний орган письмово за формою та у строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

У яких випадках не надається допомога з часткового безробіття?

Допомога з часткового безробіття не надається у випадку, якщо зупинення (скорочення) виробництва носить сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин. Або якщо є можливість працевлаштування (тимчасового переведення) працівників на період зупинення (скорочення) виробництва на інших дільницях, у цехах. Також у випадку, коли працівник відмовився від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу на підприємстві з повним робочим днем (тижнем), працює на підприємстві за сумісництвом чи проходить альтернативну (невійськову) службу.

Також допомога по частковому безробіттю не надається, якщо у роботодавця є заборгованість з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка виникла протягом п’яти років, що передують року зупинення виробництва.

Як отримати допомогу з часткового безробіття?

Для отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавець має право звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подає наступні документи:

 • заяву у довільній формі;
 • копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) виробництва та переліком заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України;
 • відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті)), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю згідно з цією статтею;
 • довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникла протягом п’яти років, що передують року зупинення (скорочення) виробництва.

Право на допомогу по частковому безробіттю відповідно до цієї статті мають застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію).

Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. Розмір допомоги визначається виходячи з фінансових можливостей Фонду і не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу за рахунок коштів Фонду у межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не більше строку проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Якщо у Вас або Ваших родичів наявний цивільний або адміністративний спір, виникають додаткові питання, то консультацію професійного юриста Ви можете отримати дистанційно:

 • зателефонуйте на безкоштовний номер системи БПД 0 800-213-103;
 • поставте запитання у месенджер Фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
 • напишіть на електронну пошту найближчого місцевого центру (адреси можна дізнатися на сайті системи БПД – https://www.legalaid.gov.ua/)
 • прочитайте правову консультацію на телеграм-каналі «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaidта обговоріть її у нашому чаті – https://t.me/ualegalaidchat
 • поставте запитання на Інстаграм-сторінці системи БПД https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk
 • скористайтеся правничою вікіпедією WikiLegalAid – https://wiki.legalaid.gov.ua

Користуйтеся дистанційними сервісами, бережіть себе та своїх близьких.

Автор: Заступник директора Регіонального  центру з надання БВПД у місті Києві   Тетяна Городенська