Екологічна ситуація на Київщині, зокрема у Обухівському районі столичної області – залишає бажати кращого.  Адже  ні для кого не секрет, що у сучасному світі діяльність людини робить сильний, нажаль, частіше всього негативний вплив на навколишнє середовище. Зі зростанням суспільного інтересу до екологічних проблем все частіше стало виникати питання якості життєвого середовища людини. Ми з вами розуміємо, що рішення екологічних проблем полягає не тільки в захисті екологічної рівноваги в середовищі людини, але і в збереженні (і поліпшенні середовища) й тим самим збереженні біологічного виду людини: в турботі про його суспільному, розумовому і творчому розвитку. У сучасних умовах той чи інший вплив на навколишнє природне середовище, що приводить до погіршення її якості та забруднення, надає будь-яке підприємство незалежно від його галузевої специфіки.

У цій статті хотілося б розглянути актуальні проблеми та їх можливі вирішення на прикладі Української ОТГ, а саме м. Українка та сіл: Трипілля, Щербанівка, Жуківці,  Витачів, Верем’я, Халеп’є й Плюти.  Загострення соціальних, економічних та екологічних проблем селищ обумовлює актуальність впровадження в ОТГ принципів сталого розвитку. Сталим є розвиток, який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти їх потреби. Пріоритетним ж напрямом сталого розвитку Української ОТГ, на нашу думку, є забезпечення гармонійних суспільних відносин, а також екологічно врівноваженого i збалансованого співіснування людей в умовах повноцінного навколишнього природного середовища.

Першочергова увага до охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення – невід’ємна умова сталого розвитку ОТГ і країни в цілому. Саме тому на території Української ОТГ повинна здійснюватися політика, спрямована на досягнення гармонійної взаємодії суспільства та природи, на охорону, раціональне використання й відтворення природних ресурсів. Соціально-економічний розвиток ОТГ тісно і нерозривно пов’язаний з екологічним станом довкілля, наявністю екологічних проблем та ризиків.

Будемо відвертими у тому що екологічний стан в майбутній Українській ОТГ,  протягом останніх років, залишається незмінним а точніше подекуди критичним.

Ми впевнені, що Пріоритетами екологічної політики повинно бути: обов’язкове врахування екологічних вимог і обмежень (екологічний імператив) при прийнятті рішень щодо розвитку видів виробничо-господарської діяльності та забудови території; зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище; безпечне для навколишнього середовища та населення поводження з промисловими і побутовими відходами; збереження і відновлення природного середовища; формування екологічно безпечних умов для життя і здоров’я людей; створення ефективної системи моніторингу за станом компонентів навколишнього середовища; обов’язкове  налагодження системи екологічної освіти та інформування населення.

Тож давайте розглянемо основні екологічні проблеми нашого краю та шляхи їх вирішення:

  1. Побудова великої кільцевої дороги. Об’єднання зусиль усіх рівнів представництв громади задля збалансованого прийняття рішення не за рахунок однієї громади на користь іншої а задля мінімізації можливих проблем та максимальне використання на користь людям.

  2. Щорічне зростання кількості стихійних несанкціонованих звалищ на території мальовничих сіл об’єднання!

Рішення одне: посилити контроль за дотриманням природоохоронного законодавства в сфері поводження з відходами; розглянути можливість впровадження Європейського досвіду на базі територіальної громади щодо вирішення питання по переробці сміття, що призведе до мінімізації залежності від проблематичного Полігону №5,  проведення рекультивації у межах сіл (Халеп’я, Трипілля);

  1. Забруднення навколишнього природного середовища від діяльності ПАТ «Центренерго», Трипільської ТЕС у місті Українка.

Рекомендувати суб’єкту господарювання на виконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 796-р, поетапну модернізацію існуючих енергоблоків з метою скорочення викидів діоксиду сірки, оксиду азоту та пилу, модернізація та переоснащення пилогазоочисних установок. Важливо також посилити контроль за моніторингом довкілля в зоні діяльності підприємства та постійного інформування громадськості (установка постів моніторингу в зоні діяльності). Головне –  ведення дієвого конструктивного  діалогу задля громади.

  1. Сміттєзбірник у межах Трипільської сільської ради. Ліквідація сміттєзвалища та рекультивація порушених земель. ОТГ залучення бюджетних асигнувань на організацію та проведення заходів.

  2. Склад невикористаних хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) на території Трипільської сільської ради.

У зв’язку з тим, що виявлені амонійна селітра в 40 мішках по 50 кг , 8 тонн в розсипаному стані, бочка залізна з невизначеною рідкою речовиною 200 кг, дві пластикові бочки з вагою 200 кг з невизначеною речовиною в порошкоподібному стані, та не встановлено власника місця (складу) зберігання, а  також, що поряд з територією складу знаходяться жилі будинки на відстані 200 метрів, свердловина питної води на відстані 100 метрів, а невизначена хімічна речовина зберігається з порушеннями вимог до Законів України «Про відходи», «Про пестициди і агрохімікати», «Про охорону навколишнього середовища», «Про охорону земель», «Про охорону здоров’я», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення». «Про пожежну безпеку» і з метою попередження виникнення надзвичайної ситуації, необхідно негайно вжити заходів щодо знешкодження та утилізації ХЗЗР.

  1. На території Халеп’янської сільської ради здійснює свою господарську діяльність ПП « ВКФ Альянс» (вирощування свиней).

З цим питанням ви ведемо боротьбу вже понад 5 років. Коротко про ситуацію: паспорт на місце видалення відходів відсутній, дозвіл на викиди в атмосферу від стаціонарних джерел – відсутній. Судове рішення щодо закриття ферми не виконується, хоча ми подали знов скаргу. Суб’єкту господарювання необхідно провести державний екологічний аудит підприємства. Хоча є і гарні новини: ми довели питання не тільки до суду а й до позитивного винесення рішення  для громади села! Наразі на серпень місяць вивезено свиней, але наслідки жахливі. Тож ми продовжимо з активістами  селам роботу задля того щоб фермер виконав усі вимоги суду.

  1. На нашій території потрібне врегулювання проблематики договірних відносин щодо користування водними об’єктами, приведення договорів оренди до вимог чинного законодавства, наприклад:

Витачівська сільська рада, Обухівський р-н. ТОВ «Будімпекс Україна», від 27.06. 2013 р. № 1. Площа дзеркала при НПР 14,94 га. 25 років;

Верем`яцька сільська рада, Обухівський р-н., від 09.11. 2002 р. №3955.19,4 га. 49 років;

Жуківцівська сільська рада, Обухівський р-н. Фермерське господарство «Ніна». Від 02.11. 2004 р. № 0001. 27,78 га. 49 років;

Трипільська та Халеп’янська сільські ради, Обухівський р-н. ТОВ «Трипілля агро», від 22.08. 2017 р. № 22028184, 22028322. 16, 6286 га. 49 років;

Верем`яцька сільська рада, Обухівський р-н. від 14.10. 2005 р. № 0001. 10,0 га. 49 років;

Верем`яцька сільська рада, Обухівський р-н, від 25.03. 2004 р. № 1. 54,5 га. 49 років;

Українська міська рада ТОВ «Транспортна-експедиційна компанія» Світ шляхів», від 05.06.2002р. №м 2. 2,5 га. 50 років.

Документи вже у процесі роботи, то ж ми маємо велику надію на позитивні рішення для громади.

Ми повинні разом:

1) Забезпечити систематичне та оперативне інформування населення, підприємства, установи, організації про стан навколишнього природного середовища шляхом розміщення інформації на веб сайті майбутньої Української ОТГ, згідно ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища (Ратифікація конвенції про доступ до інформації, участь громадськості згідно з Законом України № 254-IV від 28.11.2012 р.);

2) Активізувати роботу адміністративних комісій у частині виявлення порушення законодавства про відходи та ліквідовувати стихійні сміттєзвалища згідно ЗУ «Про відходи» ст.21, для органів місцевого самоврядування та  для ОТГ ЗУ «Про управління відходами»;

3) Розробити та затвердити діючу екологічну програму у межах фінансування для територіальної громади, з напрацювання вирішення проблеми щодо вивезення та утилізації сміття та проведення  обов’язкового моніторингу довкілля;

4) Систематично здійснювати екологічне виховання громади шляхом організацій акцій «День довкілля», брифінгів, відкритих круглих столів ( у тому числі онлайн-конференцій, семінарів, згідно ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.19;

5) Посилити контроль за видобутком корисних копалин місцевого значення (піску).

Багато проблем людства взаємопов’язані, в тому числі екологічні та економічні. Активний розвиток економіки не повинен негативно впливати на стан навколишнього середовища. Як окремі підприємства, так і цілі держави повинні контролювати економічну та екологічну ситуацію, щоб досягти балансу і вирішення глобальних проблем.

Немає проблем, які неможливо вирішити. Є лише завдання, які треба реалізовувати. Логічно, що більшість вирішення цих питань полягають у різних площинах Держави. Але ми впевнені, що разом, об’єднавши зусилля, ми зможемо, хоч і не за один рік, згідно Стратегії Розвитку успішної Української ОТГ розпочати дієві кроки щодо їх вирішення, не дивлячись на те, що десятками років вони  накопичувалися. Усе в наших можливостях та бажаннях.

Агнеса Олкова – Міхницька