Однією з умов якісного інклюзивного навчання у школах є наявність підготовлених педагогів та асистентів вчителів. Інклюзивно-ресурсні центри користуються довірою батьків дітей з особливими освітніми потребами, втім потребують методичної підтримки та посилення співпраці зі школами, а чітка гармонізована співпраця між сторонами: ІРЦ – батьки – школа є чи не найважливішим чинником, який зможе суттєво посилити якість інклюзивного навчання у школах України.

Такими є результати дослідження потреб стейкхолдерів у забезпеченості якості освіти в аспекті впровадження інклюзивного навчання, проведеного на замовлення Державної служби якості освіти України в межах ініціативи «Система забезпечення якості освіти», яка впроваджується в рамках проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe). Метою дослідження стало вивчення наявних практик впровадження інклюзивного навчання у закладах освіти та визначення, в яких аспектах потрібні зміни для підвищення якості інклюзивного навчання.

Дослідження виявило низку проблем на рівні організації інклюзивного навчання, кваліфікації вчителів, методичного забезпечення освітнього процесу, розвитку інфраструктури та забезпечення фінансування, взаємодії з інклюзивно-ресурсними центрами. Зокрема, не всі директори шкіл, в яких впроваджується інклюзивне навчання, обізнані про суми субвенції, які виділяються на кожного учня з особливими освітніми потребами, про способи ефективного використання цих коштів відповідно до потреб учнів. Водночас матеріально-технічна база школи – це те, без чого якісне інклюзивне навчання для дітей з особливими освітніми потребами неможливе. Це підтверджують і випускники шкіл з особливими освітніми потребами. Найбільшою проблемою для них залишалось облаштування приміщень. На їхню думку, потреби таких дітей у школах не визначалися (фактично, про них не питали), також ці проблеми існують і зараз в університетах, де вони навчаються.

У свою чергу вчителі розуміють необхідність забезпечення індивідуалізованої допомоги дітям з особливими освітніми потребами, втім педагогам та асистентам не вистачає досвіду і фахової методичної допомоги. Дослідження також виявило проблеми із відсутністю системної підтримки та навчання педагогів, інструкцій, тренінгів, курсів, затверджених і визнаних на рівні держави.

Дослідження показало, що якісне інклюзивне навчання напряму залежить і від батьків учнів з особливими освітніми потребами – робота із просування інформації про раннє виявлення особливих освітніх потреб у дитини, підготовка батьків  дітей до взаємодії із школою. ІРЦ – батьки – школа – чітка гармонізована співпраця між сторонами зможе суттєво посилити якість інклюзивного навчання.

Інклюзивно-ресурсні центри, які, на думку батьків, що зверталися до них, є кращою альтернативою колишнім Психолого-медико-педагогічним консультаціям і користуються довірою, на даному етапі також потребують методичної підтримки, зокрема, в умовах існуючого в окремих містах (переважно, обласних центрах) навантаження.

За результатами дослідження сформовано рекомендації щодо необхідних змін для підвищення якості інклюзивного навчання. Такими, зокрема, є обов’язкова підготовка майбутніх педагогів та підвищення кваліфікації вчителів, що вже працюють у школах, запровадження супервізії для тренерів, педагогів, директорів шкіл, інклюзивно-ресурсні центри, а також механізму часткової оплати педагогам за отримання другої вищої освіти. Крім того, вдосконалення потребує механізм фінансового забезпечення відповідно до потреб дитини з особливими освітніми потребами. Під час дослідження виявлено також потребу у розробленні критеріїв оцінювання та інструментарію для моніторингу якості надання послуг в інклюзивно-ресурсних центрах, проведення систематичних моніторингів щодо задоволеності батьками якістю, доступністю освіти для дітей з особливими освітніми потребами та врегулювання питання видачі документів про здобуття базової середньої освіти для учнів з особливими освітніми потребами.

Дослідження якості інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами

Довідка “Нової Доби”:

Дослідження проведено у грудні 2020 – січні 2021 року якісними методами – за допомогою глибинних інтерв’ю з ключовими респондентами та фокус-групових дискусій на онлайн платформі ЗУМ і телефоном. Участь у дослідженні взяли батьки дітей з особливими освітніми потребами, випускники шкіл з особливими освітніми потребами, керівники/заступники керівників закладів загальної середньої освіти, в яких організовано інклюзивне навчання для дітей з особливими освітніми потребами, вчителі та асистенти вчителів інклюзивних класів.

Дане дослідження не є репрезентативним і покликане зібрати та проаналізувати досвід, аргументи, думки саме учасників дослідження. Відбір визначених груп не дозволяє екстраполювати їхній досвід на всі подібні групи респондентів, але дозволяє скласти перелік врасливостей або, навпаки, сильних сторін і досягнень, побажань різних учасників щодо організації більш якісного інклюзивного навчання.

«Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) є проєктом міжнародної технічної допомоги, що реалізується компанією Alinea International та фінансується Урядом Канади.