(This news is available in English. Рlease use the section underneath)

Київ отримав перший із 20-ти нових 3-секційних низькопідлогових трамваїв, що будуть закуплені за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у межах ініціативи Міністерства інфраструктури України.

Загалом на оновлення трамвайного парку Київ отримає 24,9 млн євро кредиту. Кредит є частиною проєкту «Міський громадський транспорт України», який підтримується ЄС та спрямований на поліпшення інфраструктури громадського транспорту в українських містах. Нові трамваї не лише підвищать комфорт пересування жителів та гостей столиці, але й прискорять перехід до більш енергоефективного та екологічного транспорту.

Київ отримав 3-секційний низькопідлоговий трамвай моделі К-1Т306. Вагон обладнаний 57 посадочними місцями, зокрема для людей з інвалідністю, і кліматичною установкою з кондиціонером. Всього 26-метровий трисекційний трамвай може перевозити близько 300 пасажирів. Перший трамвай для Києва буде перебувати в Дарницькому депо і після пусконалагоджувальних робіт вийде на маршрут на лівому березі.

Трамваї для Києва виготовлятиме товариство з обмеженою відповідальністю «ТАТРА-ЮГ». Згідно з графіком поставки, всі трамваї до КП «Київпастранс» мають поставити до початку 2023 року. Вся партія включатиме двадцять 3-секційних низькопідлогових трамваїв.

Київський міський голова Віталій Кличко сказав: «Нові трамваї не тільки підвищать комфорт пересування жителів та гостей столиці, але й прискорять перехід до більш енергоефективного та екологічного транспорту».

Віталій Кличко Фото з delo.ua

«Кредит ЄІБ на нові трамваї у Києві сприятиме розвитку екологічно безпечного та стійкого транспорту. Як представники кліматично-орієнтованого банку ЄС ми віримо, що розвиток ефективної системи міського громадського транспорту – один із найкращих способів боротьби із забрудненням та вирішення питань зміни клімату», – зазначив Жан-Ерік де Загон, голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні.

 Жан-Ерік де Загон фото з ua.news

«Для Міністерства інфраструктури спільна угода з Європейським інвестиційним банком – це можливість започаткувати в Україні якісно новий проєкт, який відповідатиме цінностям безбар’єрності, екоорієнтованості та забезпечення комфорту пасажирів. Ми б хотіли, щоб українські міста були більш проактивними у напрямі розвитку електротранспорту, адже це один із ключових кроків до зниження рівня викидів у мегаполісах», – говорить Анна Юрченкозаступниця Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції.

Анна Юрченко фото з facebook

Європейський інвестиційний банк є партнером України у фінансуванні інфраструктури громадського транспорту з 2007 р. Проєкт ЄІБ «Міський громадський транспорт України» (фаза 1) – це рамковий кредит на 200 мільйонів євро для фінансування громадського транспорту в 11-ти містах України. До того ж технічна допомога, фінансована ЄС, у межах цього проєкту допомагає Міністерству інфраструктури та містам-учасникам реструктуризувати та модернізувати сферу міського громадського транспорту України і сприяє поступовому наближенню до технічних нормативів, які б відповідали чинним стандартам ЄС.

Клое Алліо. Фото з twitter

«Модернізація трамвайного парку підвищить безпекута якість послуг громадського транспорту в Києві, а пасажири зможуть скористатися більш комфортними подорожами. ЄС радий підтримати покращення міської мобільності та перехід на екологічно чистий та стійкий транспорт в столиці України та інших містах країни», – зазначила Клое Алліо, керівниця відділу «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля» Представництва ЄС в Україні.

Довідка “Нової Доби”:

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) є довгостроковою кредитною установою Європейського Союзу та єдиним банком, що належить державам-членам ЄС, представляючи їх інтереси, а також тісно співпрацюючи з іншими установами ЄС. ЄІБ співпрацює зУкраїною з 2007 року. Україна є основною країною-реципієнткою інвестицій ЄІБ серед країн Східного партнерства, на неї припадає понад 60% кредитної діяльності ЄІБ у цьому регіоні. Загальний портфель позик та гарантій для України становить понад 7 млрд євро. Європейський інвестиційний банк є однією із ключових міжнародних фінансових установ в Україні, що фокусується на сферах соціальної та економічної інфраструктури, транспорту та зв’язку, розвитку місцевого приватного сектору, енергоефективності, інновацій та протидії кліматичним змінам.


Kyiv received the first of 20 trams under the Agreement between the Ministry of Infrastructure and the EIB

Kyiv has received the first 3-section articulated low-floor tram out of 20 to be purchased with funds from the European Investment Bank (EIB) within the initiative of the Ministry of Infrastructure of Ukraine.

In total, Kyiv will receive a €24,9 million loan to upgrade its tram fleet. This loan is a part of the EU-supported Ukraine Urban Public Transport Project (UUPTP), aimed at improving public transport infrastructure in Ukrainian cities. The new trams will not only increase the mobility of city residents and guests of the capital, but also accelerate the transition to more energy-efficient and environmentally friendly transport.

Kyiv received a 3-section low-floor tram model K-1T306. The tramcar is equipped with 57 seats, including for people with disabilities, and climate control and air conditioning systems. In total, the 26-meter 3-section tram can carry about 300 passengers. The first tram for Kyiv will be located at the Darnytskyi depot and after commissioning will go on the route on the left bank.

Trams for Kyiv were manufactured by TATRA-YUG Limited Liability Company. According to the delivery schedule, all trams to Kyivpastrans municipal company should be delivered by the beginning of 2023. The entire batch will include twenty 3-section low-floor trams.

Kyiv Mayor Vitaliy Klitschko said: “The new trams will not only increase the comfort of residents and guests of the capital, but also accelerate the transition to more energy-efficient and environmentally friendly transport.”

“The EIB loan for new trams in Kyiv will foster environmentally friendly, safe, and sustainable transport. As the EU climate bank, we believe that the development of an effective urban public transport system is one of the best ways to fight against pollution and tackle the challenges of climate change”, said Jean-Erik de Zagon, Head of the EIB Resident Representation for Ukraine.

“For the Ministry of Infrastructure, a joint agreement with the European Investment Bank is an opportunity to launch a qualitatively new project in Ukraine that will meet the values ​​of accessibility, eco-orientation and passenger comfort. We would like Ukrainian cities to be more proactive in the development of electric transport, as this is one of the key steps to reduce emissions in the cities”, said Anna Yurchenko, Deputy Minister of Infrastructure of Ukraine for European Integration.

The European Investment Bank has been a partner of Ukraine in financing of public transport infrastructure projects since 2007. The Ukraine Urban Public Transport Project (UUPTP) phase 1 is a €200 million framework loan for the financing of urban public transport investments in 11 municipalities in Ukraine. In addition, an EU-funded technical assistance under this project is being implemented together with the Ministry of Infrastructure and participating cities in restructuring and modernising Ukraine’s urban public transport and gradually approximating it with EU standards and policies.

 “Modernisation of the tram fleet will increase the safety and quality of public transport services in Kyiv, with passengers benefiting from more comfortable travel. The European Union is happy to support the upgrade of urban mobility and transition  toward  environmentally friendly and sustainable transport in Ukraine’s capital and other cities of the country”, said Chloé Allio, Head of Section Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment” of the Delegation of the European Union to Ukraine.

Reference information:

The European Investment Bank (EIB) is the European Union’s long-term lending institution and the only bank owned by the EU Member States, representing their interests as well as working closely with other EU institutions. The EIB has worked with Ukraine since 2007. Ukraine is the main recipient country of EIB support in the Eastern Neighborhood, accounting for more than 60% of EIB lending in the region. The total loan and guarantee portfolio for Ukraine is of about €7 bln. As one of the key international financial institutions (IFIs) in Ukraine, the EIB focuses on social and economic infrastructure, transport and communications, local private sector development, energy efficiency and climate change innovation.