Королівство Бельгія, Європейський Союз та Програма розвитку ООН об’єднали зусилля на підтримку України, передавши океанографічне науково-дослідне судно «Бельгіка», яке раніше цього місяця прибуло до Одеси.

EN version is below

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський на церемонії в Одесі повідомив нову назву океанографічного науково-дослідного судна «Бельгіка», переданого для проведення наукових досліджень у Чорному морі.

Президент Володимир Зеленський.
Фото сайту Президента України

Судно отримало назву «Борис Александров» на честь відомого українського морського біолога та директора Інституту морської біології. Після офіційної церемонії перейменування відбувся круглий стіл «Майбутнє морського моніторингу в Україні та блакитна економіка», організований за фінансової підтримки ЄС та ПРООН, на якому обговорювалися питання забруднення моря та яким чином найкраще використовувати це судно.

Трансфер судна був забезпечений проєктом ЄС-ПРООН «Європейський Союз заради екологічного моніторингу Чорного моря» (EU4EMBLAS). У подальшому заплановані спільні українсько-бельгійські дослідження Чорного моря та північно-східної Атлантики.

Голова Представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас зазначив, що Європейський Союз радіє можливості надати допомогу Україні у проведенні моніторингу екологічного стану Чорного моря.

«Як Україна, так і дві держави-члени ЄС – Болгарія та Румунія – знаходяться біля Чорного моря, –зазначив пан Маасікас. – Море нас поєднує, і в наших спільних інтересах – забезпечити професійний моніторинг його екологічних умов. ЄС радий допомогти Україні в її зусиллях у цьому напрямку».

Голова Представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас. Фото з Інтернет

Колишня «Бельгіка» була флагманом бельгійської науки і використовувалася для екологічного моніторингу в регіоні північно-східної Атлантики, поки не було побудоване нове дослідницьке судно, яке також називається «Бельгіка». Тоді Уряд Бельгії прийняв рішення передати попереднє повністю функціональне судно Українському науковому центру екології моря задля посилення екологічного моніторингу Чорного моря, оскільки Україна на той момент не мала відповідного судна.

Нині країни Чорноморського басейну проводять спільні заходи задля збереження його екологічної цілісності шляхом покращення моніторингу та застосування природоохоронних нормативних документів. Їм також надають підтримку різні країни, які знаходяться далеко від Чорного моря, включаючи Бельгію, яка 13 вересня передала «Бельгіку» Україні заради посилення її можливостей проводити моніторинг. Судно прибуло до своєї нової домівки в одеському порту 21 жовтня.

Заступниця Постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані. Фото УНІАН

Заступниця Постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані зазначила, що ПРООН повністю підтримує таке стратегічне регіональне партнерство з ЄС задля посилення моніторингу Чорного моря в рамках проєкту EU4EMBLAS. «В межах цього проєкту ми надамо обладнання для судна, а також організуємо для науковців відповідне навчання, щоб вони могли впевнено використовувати найсучасніші передові технології для визначення екологічних загроз та пошуку можливих рішень», – зауважила вона.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський сказав, що за кілька днів, 31 жовтня, причорноморські країни відзначатимуть День Чорного моря, а це судно є дуже цінним подарунком Україні до цієї дати.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський. Фото: Олег Спорников “Нова Доба”

«До того ж, символічно, що легендарне бельгійське судно, яке Україна отримала у вересні від Королівства Бельгія, тепер носитиме ім’я Бориса Александрова – унікальної людини, українського вченого та дослідника, який усе своє життя присвятив вивченню морського середовища, – сказав панАбрамовський. – Незабаром «Борис Александров» вийде у свій перший науковий рейс для проведення досліджень у Чорному, а згодом і в Азовському морі».

Посол Королівства Бельгія Алекс Ленартс розповів, що був у захваті, що його пропозицію передати «Бельгіку» Україні підтримала федеральна влада Бельгії, і що судно успішно прибуло в Україну саме в рік тридцятої річниці її незалежності. «Лабораторії на борту «Бельгіки» забезпечували величезну допомогу в морських наукових дослідженнях Бельгії, – сказав пан Ленартс. –  Радію, що відтепер вони стануть у пригоді українським дослідникам для екологічного моніторингу Чорного та Азовського морів».

Посол Королівства Бельгія Алекс Ленартс. Фото з сайту: https://issuu.com

Очікується, що судно розпочне проводити моніторинг у Чорному морі до кінця цього року.

Довідка “Нової Доби”:

Проєкт ЄС/ПРООН «Європейський Союз задля удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря» (EU4EMBLAS) є четвертою фазою проєкту технічної допомоги, який з 2014 р. фінансує ЄС, щоб допомогти Україні та іншим прибережним країнам захищати Чорне море. Головні заходи проєкту включають дослідження у відкритому морі, масштабний збір екологічних даних з використанням новітніх технологій моніторингу та підвищення обізнаності в регіоні Чорного моря. Серед головних досягнень попередніх фаз проєкту: розробка і наповнення Чорноморської бази даних, попередня оцінка екологічного стану досліджених Чорного моря відповідно до вимог Рамкової директиви ЄС про морську стратегію (відкрите море) та Водної рамкової директиви ЄС (прибережні масиви вод). Нинішня фаза проєкту спрямована на подальший розвиток технічного і людського потенціалу впроваджувати програми морського моніторингу відповідно до Будапештської конвенції та вимог ЄС до звітності. В її рамках надається подальша технічна допомога, спрямована на створення сучасних систем та обладнання для екологічного моніторингу, оцінки екологічного стану відповідно до вимог директив ЄС та залучення громадськості до питань збереження Чорного моря

Джерело: представництво ЄС в Україні

***************************************************************************************************************

“Belgica” is now “Borys Aleksandrov”: Research vessel received from Belgium with EU support officially receives its Ukrainian name

The Kingdom of Belgium, the European Union and the UN Development Programme joined efforts to support Ukraine by transferring the oceanographic research vessel Belgica, which arrived in Odesa earlier this month.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy at a ceremony in Odesa today revealed the new name of the oceanographic research vessel Belgica, which was earlier transferred to Ukraine to carry out scientific research in the Black Sea.

The vessel has been named the “Borys Aleksandrov,” after the famous Ukrainian marine biologist and director of the Institute of Marine Biology. Following the official renaming event, the issue of marine pollution and how to best use the vessel was explored at a round table “Future of the marine monitoring in Ukraine and blue economy, sponsored by the EU and UNDP.

The vessel’s transfer was made possible by a joint EU/UNDP project, “European Union for Improving Environmental Monitoring of the Black Sea (EU4EMBLAS).” As a follow-up, joint Belgium-Ukrainian surveys are planned both in the Black Sea and North-East Atlantic regions.

H.E. Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine, said the European Union was pleased to be able to help Ukraine monitor the environmental state of the Black Sea.

“Like Ukraine, two EU Member states – Bulgaria and Romania – border the Black Sea,” Maasikas said. “This sea connects us, and it is in our shared interests that we ensure its environmental condition is expertly monitored. The EU is pleased to be able to help Ukraine in this endeavour.”

The former “Belgica” was the flagship of Belgium’s environmental monitoring programme in the northeast Atlantic until a new research vessel, also named “Belgica,” was built. The Belgian government then decided to provide the fully operational ship to the Ukrainian Scientific Centre of the Ecology of the Sea, as Ukraine did not hitherto possess an operational vessel suitable for sea monitoring.  

Сountries with shorelines around the Black Sea are now taking concerted action to preserve its ecological integrity through improved monitoring and enforcement of environmental regulations.  They also are being supported by a number of countries far from the Black Sea, including Belgium – which, on 13 September, transferred the Belgica to Ukraine to reinforce its capacity for monitoring. The vessel arrived at its new home, the Ukrainian port of Odesa, on 21 October.

UNDP Ukraine Deputy Resident Representative Manal Fouani said UNDP fully supports this strategic regional partnership with the EU to reinforce the marine monitoring in the Black Sea under the EU4EMBLAS project. “In the context of this project,” she said “we will provide equipment for the vessel along with the necessary training for the scientists to benefit from the latest advanced technologies to identify environmental threats and explore possible solutions.”

Roman Abramovsky, the Minister of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine, said that in few days, on 31 October, Black Sea countries would celebrate the Black Sea Day, and the vessel was a precious gift to Ukraine to mark this date.

“Besides, it is very symbolic that this legendary Belgian vessel, which Ukraine got from the Kingdom of Belgium this September, is named after Borys Aleksandrov – a unique person, a Ukrainian scientist and researcher who devoted all his life to marine studies,” Abramovsky said. “Soon the Borys Aleksandrov will go in its first scientific trip to conduct monitoring in the Black Sea, and later in the Azov Sea as well.”

H. E. Ambassador of the Kingdom of Belgium, Alex Lenaerts, said he was delighted that his initiative to transfer the RV Belgica to Ukraine had been supported by the Belgian federal authorities, and that the vessel had come to Ukraine during the 30th anniversary year of the country’s independence.

“RV Belgica’s laboratories onboard provided legendary service for maritime research science of Belgium,” Lenaerts said. “I’m happy that it will now serve for the benefit of Ukrainian researchers in the environmental monitoring of the Black and Azov Seas from.”

It is expected that the vessel will start its monitoring activities in the Black Sea before the end of this year.

BackgroundThe EU/UNDP project “European Union for Improving Environmental Monitoring in the Black Sea” (EU4EMBLAS) is the fourth phase of the assistance project that has been operational since 2014.  The initiative is funded by the EU to help Ukraine and other riparian countries to protect the Black Sea. The key activities of the project included open seas surveys, large-scale collection of environmental data using novel monitoring techniques, and public awareness-raising in the Black Sea region. Among the key achievements of the previous phases were the development of well populated Black Sea Water Quality Database, initial assessment of the environmental status of the studied parts of the Black Sea according to the requirements of EU Marine Framework Strategy Directive (MSFD; open sea) and Water Framework Directive (WFD; coastal regions).  The current project phase complements the needs to further develop national capacities – technical and personal, to implement marine environment monitoring programmes, in line with the Bucharest Convention and EU reporting requirements. It provides further technical assistance focused on establishing modern systems and facilities for environmental monitoring, capacity building, assessment of environmental status in line with EU MSFD/WFD, and public awareness raising on the Black Sea environmental issues.