Завершив свою 2-денну роботу 18 з’їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ), найстарішого і найпотужнішого громадського об’єднання лікарів України . В роботі з’їзду прийняли участь близько 5 тисяч лікарів.

Процес об’єднання лікарів, медсестер інших працівників медичної галузі – набирає обертів. І сьогодні, у складні часи пандемії KOVID19, є дуже важливим аби цей процес перетікав у створення нових ефективних механізмів для суспільно-державного управління медичною галуззю із передачею державою низки своїх функцій професійним медичним організаціям. У більшості країн світу лікувальною діяльністю керують саморегульовані лікарські організації. До зони їхньої відповідальності відносять допуск до професії, навчання, підвищення кваліфікації, вироблення стандартів медичної діяльності, врегулювання конфліктів, страхування випадків заподіяння шкоди пацієнтам тощо. Мало хто з експертів заперечує сам факт необхідності такої організації, але її форма, порядок створення, повноваження викликають дискусію. Але в Україні, беззаперечним лідером процесу самоорганізації лікарів є – Всеукраїнське лікарське товариство – ВУЛТ. Організація вважає себе продовжувачем традицій Українського (Руського) Лікарського Товариства у Львові, заснованого у 1910 році та Всеукраїнської Спілки Лікарів, заснованої в Києві 1917 року. ВУЛТ ставить собі за мету сприяння охороні і зміцненню здоров’я українського народу, розвиток вітчизняної медичної науки, участь у вирішенні медичних проблем, сприяння професійному росту медичних працівників, їх правовому та соціальному захисту, задоволення своїх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів.

Відтак, у перший день роботи зїзду ВУЛТ відбулася – Науково практична конференція з міжнародною участю «Неінфекційні хвороби: національний план дій», другий – робоче засідання 18 з’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства на якому відбулась гаряча дискусія щодо шляхів розвитку як самої організації, так і медицини України загалом! Велика увага була приділена лікарському самоврядуванню, як основного завдання для організації.

Олег Мусій. Фото: Оскар Янсонс

Завершився з’їзд, як вже прийнято, виборами керівних органів організації: Президента , Правління, Вищої Етичної Ради та Центральної Ревізійної Комісії . Українські лікарі довірили керівництво своєї організації тим, хто зможе вирішити напрацьовані з’їздом завдання. Отже, президентом було обрано, колишнього Народного депутата та Міністра охорони здоров’я – Олега Мусія.

Головою правління – Заслуженого лікаря України, Депутата Київської міської ради кількох скликань, директора КНП «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м.Києва» – Даніеля Карабаєва

Даніель Карабаєв. Фото: Олег Спорников

Були обрані й інші керівники ВУЛТ: Ірина Мазур – Першим заступником Голови Правління та два заступники Голови Правління – Костянтин Надутий та Олег Дуда.

Було обрано також і новий склад правління ВУЛТ:

Базилевич Андрій – Львів

Берікашвілі Наталія – Київ

Волосовець Олександр -Київ

Гук Андрій – Київ

Гущук Ігор – Рівне

Дуда Олег – Львів

Дирдикулієва Ніна – Полтава

Євстігнеєва Олена – Київ

Карабаєв Даніель – Київ

Кавецький Тарас – Київ

Островський Мирон – Львів

Литвак Аким – Одеса

Мазур Ірина -Київ

Мазур Петро -Тернопіль

Надутий Костянтин – Київ

Нечаїв Станіслав – Київ

Паньків Ігор – Тернопіль

Попіль Леся –Івано-Франківськ

Середюк Нестор – Львів

Синиця Володимир – Львів

Сівак Сергій – Луцьк

Скрипка Сергій -Київ

Стеблюк Всеволод -Київ

Шупік Людмила – Київ

Ярмола Анна- Львів

Довідка “Нової Доби”: Всеукраїнське Лікарське Товариство (ВУЛТ) є неприбутковою добровільною громадською організацією, яка об’єднує лікарів України, незалежно від спеціальності, місця роботи та мешкання, національності, релігійних переконань та партійної належності. ВУЛТ вважає себе продовжувачем традицій Українського (Руського) Лікарського Товариства у Львові, заснованого у 1910 році та Всеукраїнської Спілки Лікарів, заснованої в Києві 1917 року. Мета – сприяння охороні і зміцненню здоров’я українського народу, розвиток вітчизняної медичної науки, участь у вирішенні медичних проблем, сприяння професійному росту медичних працівників, їх правовому та соціальному захисту, задоволення своїх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів.