До Міжнародного дня боротьби з корупцією, який відзначають 9 грудня, створили проєкт Corruptionism, що буде представлений в Національному художньому музеї України з 8 по 12 грудня в рамках постійної експозиції. Мета проєкту — через змінені класичні картини показати, як корупція впливає на життя кожного українця, та розказати відвідувачам, як із нею боротися. Ініціатор проєкту — Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI).

English version is below

«Завтра, 9 грудня, ми відзначаємо Міжнародний день боротьби з корупцією. Тож ця виставка дуже своєчасна, і я пишаюся співпрацею Антикорупційної ініціативи ЄС та Національного художнього музею України над цим проєктом. Це дуже інноваційний і неочікуваний спосіб показати шкідливий вплив корупції на наше повсякденне життя та навколишнє середовище. Це красиво і водночас провокаційно, змушує глядача зупинитися і подумати. Ці картини створюють власну жорстоку реальність і передають чіткий меседж: зупиніть корупцію!», – коментує Ксав’є Камю, керівник відділу «Належне управління та верховенство права» Представництва ЄС в Україні.

Ксав’є Камю. Фото: Оскар Янсонс “Нова Доба”

«Сім років тому в Україні стартувала антикорупційна реформа, і за цей час сформувалися незалежні органи, націлені на боротьбу з корупцією, серед яких Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції, — говорить Аллан Паг Крістенсен, керівник EUACI, організатор проєкту. — Здавалося б, корупція — це щось далеке від буденного життя, що відбувається за зачиненими дверима кабінетів. Та насправді її наслідки впливають на життя кожного українця: незаконна забудова чи паркування, вирубка лісів, що спричиняє екологічні катастрофи, занедбана залізниця тощо. Проєкт Corruptionism — спосіб привернути увагу тисяч людей до теми корупції та поговорити з ними про це мовою мистецтва»

Проєкт Corruptionism названий за аналогією до імпресіонізму, реалізму та інших мистецьких напрямів. Концепція полягає в тому, що на класичних роботах українських художників XIX — початку XX століття раптово з’явилися наслідки корупції. Приміром, на картині Сергія Васильківського «Козаки у степу» виникла неоковирна багатоповерхівка, збудована в обхід закону. А від розлогих дерев на картині «У буковому лісі» Володимира Орловського зосталися тільки пеньки — через незаконний видобуток бурштину.

Юлія Литвинець. Фото: nv.ua

«Мистецтво завжди викликає на діалог: у цьому випадку його мета — показати, як корупція змінює життя кожного з нас. Адже те, що ми вже й не помічаємо у реальному житті, ріже око на творах класичного мистецтва, — коментує Юлія Литвинець, генеральна директорка Національного художнього музею. — П’ять змінених картин в експозиції осмислюють п’ять поширених корупційних злочинів. Поруч із кожною роботою розміщена табличка з описом, реальними кейсами корупції в Україні та інструкцією, що може зробити кожен. Адже на відміну від творів мистецтва, на такі злочини не можна просто дивитися — їм потрібно активно протидіяти». 

Потрапити на експозицію можна, придбавши квиток у касі музею. Вартість — 120 грн, пільговий квиток — 50 грн.

Facebook-сторінка заходу: https://fb.me/e/1Vlt3iNf0

“Суд Камбіса”. (1498). Автор: Давид Герард.
Картина нідерландського художника Давида Герарда «Суд Камбіса», що зображує здирання шкіри з продажного судді, відноситься до жанру повчальних зображень. Цей твір був призначений для зали суду аби служити нагадуванням служителям Феміди про їхній обов’язок та присягу дану народу.

—————————————————- eng.

The Zaporozhian Cossacks in front of illegal construction: an art project dedicated to the fight against corruption will open in Ukraine.

Timed to International Anti-Corruption Day, which is observed on December 9, the Corruptionism project has been created. It will be presented at the National Art Museum of Ukraine from December 8 to 12 as part of a permanent exhibition. The aim of the project is to show how corruption affects the life of every Ukrainian through remakes of classical art masterpieces, as well as to tell visitors how to contribute to the fight against corruption. The project initiator is the EU Anti-Corruption Initiative (EUACI).

“Tomorrow, 9 December, we mark the International Anti-corruption Day.  This exhibition is very timely and I am proud of the collaboration between our EU Anti-Corruption Initiative and the National Art Museum of Ukraine on this project. It is a very innovative and unexpected way to show the damaging effects corruption can have on our daily lives and the environment. It is beautiful and provoking at same time, challenging the viewer to stop and think. These paintings set their very own brutal reality and transfer a clear message: stop corruption!”, commented Xavier Camus, Head of Section “Good Governance and Rule of Law” of the EU Delegation to Ukraine.

“Anti-corruption reform was launched in Ukraine seven years ago, and in the meantime independent anti-corruption bodies were formed, including the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the National Agency on Corruption Prevention,” said Allan Pagh Kristensen, Head of EUACI, organizer of the project, “it might seem that corruption is something far from everyday life, which takes place behind closed doors of offices. But in fact, its consequences affect the lives of all Ukrainians: illegal construction or parking, deforestation, which causes environmental disasters, abandoned railways, and so on. The Corruptionism project is a way to draw the attention of thousands of people to the topic of corruption using art as communication.”

The Corruptionism project is named by analogy with Impressionism, Realism and other art movements. The concept is that the consequences of corruption suddenly appear in classical works of Ukrainian artists of the 19th and early 20th century. For example, in Serhiy Vasylkivsky’s painting, Cossacks in the steppe, a cumbersome high-rise building is constructed in circumvention of the law. And in Vladimir Orlovsky’s painting, In the beech forest, only stumps are left of the leafy trees due to illegal amber mining.

“Art always evokes dialogue: in this case, its goal is to show how corruption changes the lives of each of us. After all, what we no longer notice in real life is eye-catching in works of classical art,” commented Yulia Lytvynets, Director General of the National Art Museum, the five altered paintings in the exhibition depict the top five corruption crimes. There is a plaque next to each work with a description, real cases of corruption in Ukraine and instructions anyone can follow. Since, unlike works of art, such crimes cannot be simply looked at — they must be actively countered.”

You can buy an exhibition ticket at the museum box office. Ticket price – 120 UAH, ticket at reduced rate – 50 UAH.

Facebook-page: https://fb.me/e/1Vlt3iNf0